BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

UTC Automated Logic
Tridium

Bina Yönetim Sistemi, binaların, ısıtma-soğutma-havalandırma, aydınlatma kontrolü, enerji dağıtım yönetimi, sayaç izleme, faturalandırma, alarm izlemesi ile her türlü ekipmanın tek merkezden kontrolü, izlenmesi ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca yangın algılama, kartlı geçiş, CCTV ve benzeri diğer sistemlerin entegrasyonu ve haberleşmesi de bu sistem sayesinde  mümkün olmaktadır.

Havalimanlarından kampüslere, hastanelerden okullara, otellerden konutlara ve alışveriş merkezlerinden fabrikalara geniş bir yelpazede kullanılan bina otomasyon sistemleri ile;

  • İnsan faktörü (personel) en aza indirilmekte,
  • İşletme maliyetleri önemli oranlarda düşürülmekte,
  • Kontrolün tek bir merkezde toplanması sağlanmaktadır.

Elekon, bina yönetim sistemi projelerinde, Niagara AX yazılım altyapısı ile müşterilerine sınırsız imkan sunan ve alanında dünyada lider marka olan Tridium’un ürünlerini kullanmaktadır.

Akıllı binalarda çok geniş yayılımlı ISH, enerji yönetim, aydınlatma, güvenlik ve diğer sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler gerek kendi aralarında gerekse bina ana sistemleri ile bilgi aktarımında  farklı birçok iletişim protokolü kullanmaktadır. Akıllı senaryo kurgulamaları bu iletişim protokollerinin hepsine ulaşılıp aralarında haberleşme sağlanabildiğinde gerçekleşmektedir. Tridium’un çekirdek teknoloji olan Niagara AX yazılım altyapısı bu konuda önemli bir ayrıcalık sunmaktadır. Niagara AX, yalnızca klasik otomasyon (DDC) işlevlerini sağlamakla kalmayıp; çok sayıda sistemin entegre edilebileceği bir platform oluşturulmasına da ortam hazırlamaktadır. Bu platformun idaresi tamamen internet üzerinden gerçekleştirilmekte olup, bu fonksiyon ile  tüm dünyada işletmecilere önemli bir ayrıcalık  sunulmaktadır.

Niagara AX, gerçek zamanlı bina otomasyonu ve kontrol uygulamaları için geliştirilmiş esnek bir yazılım altyapısıdır. Özellikleri arasında bulunan bir dizi yazılım kompenenti ve workplace adı verilen mühendislik paketi kullanılarak, iyi bilinen “fonksiyon blokları” programlaması ile kontrol senaryoları kolaylıkla oluşturulabilmekte ve görsel grafiklerle ilişkilendirilebilmektedir.

Detaylı bilgi için:
www.tridiumeurope.com