YANGIN ALGILAMA, ACİL ANONS VE İTFAİYECİ TELEFON SİSTEMİ

Elekon, yangın algılama ve acil anons sistemlerinde, yönetim özellikleri, entegrasyon imkanları, güçlü  yazılım ve donanımlarıyla alanında uzman Amerika menşeli UTC Edwards EST3 platformunu kullanmaktadır. Test ve devreye alma çalışmalarında görevlendirilen tüm süpervizör ve mühendis kadromuz, Edwards Eğitim programlarını tamamlamış ve Edwards tarafından sertifikalandırılmıştır.

 

Edwards EST3, her büyüklükteki tesisin can güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere benzersiz özelliklerde tasarlanmıştır. Her panelin fonksiyonelliği, geniş seçenek sunan –tak- ve –oynat- lokal ray modülleri ile özelleştirilebilir. 64 ağ noktası ve her noktada 2500 cihaz desteği ile, bu ağın “multi-priority peer-to-peer token ring” protokolü, ağdaki her büyüklükteki alarma hızlı cevap verir. Buna panellerin 300.000 ft’ den fazla uzaklıkta, neredeyse 100 km. ağ kurabilme özelliği de eklenince, hemen hemen limitsiz ağ kurmak mümkün olur. Bütün EST3 işletim özellikleri nesne tabanlı yazılım ile kontrol edilmekte olup kullanıcıya yangın, güvenlik ve MNEC fonksiyonlarını tek bir dizaynda entegre edebilme esnekliği sunar.

EST3 çoklu kanal ses sistemi, dijital altyapısı sayesinde 8 sesli mesajı aynı anda bir çift kablo ile iletebilir. Program kontrolü altında bu mesajlar otomatik olarak tesisin uygun alanlarına yönlendirilebilir.

Güvenlik mesajlari ses sistemine kolay şekilde entegre edilebilir.

EST3 İtfaiyeci telefon sistemi, tesis içerisinde acil durumlarda yangın merkezine çift yönlü ulaşılmasını sağlayan bir acil durum platformudur. Çağrılar EST3 yangın merkezine düşer ve operatör hattaki kişi ile konuşabildiği gibi bu sesi, tesisin istenilen zonelarına anons hattı üzerinden bağlayarak, manuel anons yapılmasını sağlar. Tüm itfaiyeci telefonları supervise olduğu için herhangi bir arıza durumunda yangın merkezi tarafından izlenmektedir.

EST3 Can güvenliği sistemi, bina otomasyon sistemleri ile BacNET protokolü üzerinden veri alışverişine olanak sağlamaktadır. Ayrıca UTC Lenel Onguard güvenlik platform ile ya da diğer güvenlik sistemleri ile OPC üzerinden haberleşebilmektedir.

EST3 yangın alarmı, güvenlik, toplu bildirim/ acil iletişim (MNEC) fonksiyonlarının entegre edilmesine olanak sağlayan mükemmel bir can güvenliği platformudur. Güvenlik ve MNEC fonksiyonları EST3’ ün hayatta kalabilirliği ve güvenilirliğinin tüm avantajlarından yararlanır. Sonuç, sistem kaynaklarını paylaşarak maliyetin azaldığı entegre bir can güvenliği çözümüdür. Tek bir sistem kurulumu, birçok bağlantılı sistem kurmaktan daha verimlidir.

EST3’ ün bilgi dağıtma teknolojisi, beklenen ve beklenmeyen olaylar karşısında doğru bir şekilde çalışmaya devam edilmesini sağlar. EST3 kablo ağı, açık veya kısa devre durumlarında sistemdeki hatayı izole ederek ağ işlevselliğinin veya hayati bilgilerin kaybını önler. Birden fazla kablo hatası oluştuğunda sistem, ağı birden çok alt-ağa böler ve iletişimde olan panellerden alarm durumlarına cevap vermeye devam eder. Dağıtma teknolojisi ağdan izole kalmış panellerin tamamen fonksiyonel çalışmaya devam etmesini garanti altına alır.

Kullanım kolaylığı EST3 tasarımının ayırt edici özelliğidir.  Ana ekran operatöre, alarm anında ilk ve en güncel sistem olaylarını gösterir. Bu, alarm mesajlarının asla diğer düşük öncelikli sistem olayları ile karışmamasını sağlar. Sayfalama ve telefon operasyonları, kafa karıştıran sıralar dolusu buton yerine, menü-odaklı düğmeler ile yapılır.

Intelligent Signature Serisi yangın ve güvenlik cihazları, hem yangın hem de güvenlik uygulamalari için listelenmiş olup, tamamen EST3 paneli tarafından desteklenir. Signature multisensory duman detektörleri geniş çeşitlilikteki yangın durumları için benzersiz performans sunar. Bütün Signature Serisi cihazları mevcut kablolamanın avantajlarını kullanarak işçilik ve malzeme maliyetlerini düşürür.

Planlanmış bakımlar sistemin devamlılığını sağlar ve EST3’ ün hata bulma yazılımı hataları ayıklamada hızlı çalışır. PC tabanlı sistem raporları aynı zamanda signature cihazlarının bağlantı harita şemasını çıkartır.

Underwriters Laboratories tarafından yeni UL 2572 Kitle Bildirimi standardına göre listelenen ilk sistem olan EST3, kendi pazarını çizmektedir. Bunu, sahada kanıtlanmış eşsiz kriz yönetimi araçları kombinasyonu ve en son iletişim teknolojileri ile yapar.

CO Algılama Sistemi:
Tehlikeli ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksitin belli bir miktarın üzerine çıkması, ortamda bulunanlarda hafıza kaybı, bayılma ve hatta can kaybına neden olmaktadır.

Özellikle taşıtların egzozundan salınan karbonmonoksit, tünel ve kapalı otopark gibi alanlarda kritik oranlara ulaşarak tehlike arz etmektedir.

Elekon, distribütörü olduğu Kilsen ürün ailesi ile karbonmonoksitin tehlikeli seviyelere ulaşmadan tespitinin sağlanması, gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında çözüm sunmaktadır.