ACİL AYDINLATMA SİSTEMİ YASAL BİR ZORUNLULUKTUR VE BU NEDENLE ENDÜSTRİ STANDARTLARINA VE BENZER KANUNLARA TABİDİR

12 Aralık 2019

Acil aydınlatma tasarımı, ulusal ve uluslararası standartlara göre yönetilir ve bu nedenle sadece basit bir matematiksel hesaba uygunluk olarak görülür. Tüm projelerde genel aydınlatma çözümleri ön plana çıkar ve yaratıcı tasarım olarak görülür. Acil aydınlatma tasarımı ise genel aydınlatmanın gölgesinde kalır. Mackwell'in Ürün Müdürü Matthew Higgins bu konuyu ele aldı.

Estetik ve görsel konfora odaklanan, ayrıca tasarımcıya sanatsal yeteneklerini sergilemek için fırsat tanıyan genel aydınlatma çalışmalarından farklı olarak, acil durum aydınlatma sistemi yasal bir gerekliliktir ve bu nedenle endüstri standartlarına ve buna benzer kanunlara tabidir. Bu da daha matematiksel ve resmi bir görüntüye yol açmaktadır.

Bu durum, alışılagelmiş bir algı olabilir; ancak, acil aydınlatma tasarımları çok daha ayrıntılı bir gözlem gerektirir. Acil aydınlatma tasarımcıları, bina risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen kriterlere bağlı kalmalılar ve acil durum aydınlatmasının, genel aydınlatma tasarımını görsel olarak kötüleştirdiği konusunda aşırı ısrarlı müşteriler ve danışmanlardan etkilenmemelidirler. Alışılagelmiş tanımına göre, acil durum aydınlatması, genel aydınlatma tasarımına bir eklenti olarak yorumlanabilir, ancak özünde duman alarmı, yangın söndürme ve engelleme sistemleri ile aynı derecede önem verilmesi gereken güvenlik açısından kritik bir sistemdir. Bu sistemlerin her biri, tasarımcılar için can sıkıcı olabilir, ancak ortamda bulunan kişiler, gerektiğinde korunmalarına yardımcı olacak şekilde çalışacakları konusunda kendilerini güvende hissetmelidirler.

Vurgu Noktaları

Risk değerlendirmeleri, binanın içindeki bazı alanları, risk şiddetine veya fiziksel faktörlere göre kategorilere ayırır. Odaklanılacak yerler; kaçış yolları, açık ofis bölgeleri ve yüksek ışık gerektiren yüksek riskli görev alanlarıdır. Bu alanların bazı noktalarında, acil durum ışığının odaklandırılması gerekir, bunlar vurgu noktaları olarak bilinir. Adından da anlaşılacağı gibi vurgu noktaları, acil durum sırasında sadece aydınlatılması ile kalmaz, aynı zamanda özel bir vurguya da ihtiyaç duyar. Vurgu noktaları, yön değişikliklerindeki yol göstericilerden, güvenlik ekipmanlarına ve insanlar için toplanma noktalarına odaklanmış aydınlatmaya kadar değişiklikler gösterir.

Tüm alanlarda vurgu aydınlatması gerektiğinden, bu çalışmaya acil aydınlatmayı tasarlarken başlamak en iyi zamandır. Yeni nesil LED acil aydınlatmasının yüksek lümen seviyeleri ve yoğunluğundan ötürü, vurgu noktaları belirlenmiş bir oda, minimum seviyeyi karşılamak için fazladan bir aydınlatma gerektirmez. Daha önce bahsedilen acil durum armatürünün dezavantajı, bir odanın homojenliğinin kaybolduğu ve aydınlık-karanlık alanların karmaşık bir durum oluşturduğudur. Gözümüz sürekli değişen ışık seviyesine hızlıca uyum sağlayamadığı için, gerçek bir acil durumda manevra yapmak çok zordur. Bu etkiyle mücadele etmek için acil aydınlatma, en fazla 40’a 1 oranında ışık değişim seviyesine sahip olmalıdır.

Exit-Çıkış İşaretleri

İstenilen acil aydınlatma ışık seviyesine ulaşıldığında, tasarımcı ayrıca acil çıkış işaretlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu yeşil çıkış sembolleri, acil durumlarda ortama yabancı olan kişilerin binadan çıkabilmeleri için gereklidir. Standartlar, bu işaretlerin aynı tasarımda olmasını ve belirsizliğe mahal vermeyen durumda olmalarını gerektirir. Bu nedenle tasarımcılar, kaçmaları gerektiğinde binanın herhangi bir noktasında kendilerini hayal etmelidir. Enerji tüketimini en aza indirgemek için, ortak ve geniş kullanım alanlarında, yalnızca şebeke kesintisinde devreye giren yönlendirme işaretleri kullanılabilir. Yolcuların genel yerleşim planını bilmediği ve güvenlik indüksiyonuna sahip olmayacağı bölgelerde, çıkış işaretleri her zaman aydınlatılmalıdır. Yolcuların genel yerleşim planını bilmediği ve güvenlik hissine sahip olmayacağı bölgelerde, çıkış işaretleri enerji kesintisine bakılmaksızın her zaman aydınlatılmalıdır. Acil durumların genellikle elektrik kesintisi olmadan da gerçekleşebileceği unutulmamalıdır, ancak bu, takip edilmesi kolay bir tabela olmadan meydana gelebilecek panik ve yönelim bozukluğu psikolojisini değiştirmez.

Doğru Armatürü Seçmek

Yukarıdaki konuların tümü göz önüne alındıktan sonra, hangi acil durum armatürünün kullanılacağı seçilebilir. 15 metreye kadar aralıklarla yerleştirilebilen bağımsız acil aydınlatma armatürleri, odaların estetiğini korurken gereken tüm ışığı sağlayan minimalist tasarımlar da kolayca bulunur. Tam anlamıyla görünmeyen acil aydınlatma için bir genel aydınlatma armatürü, bir acil durum dönüştürme kiti kullanılarak tasarlanabilir. Bu durumda ışık dağılımı sadece genel aydınlatma gereklilikleri için tasarlandığında, acil durum ve aydınlatması göz önüne alınmadığında, hem standartlara uygunsuzluk hem de acil durumlarda tehlikeli koşullar meydana çıkabilir. Ayrıca temizlik, pil/batarya bakım eksikliği oluşabilir.

Bu nedenle, acil aydınlatma tasarımcısı sadece kurulum/tasarım gününde güvenli ve uyumlu bir alan tasarlamak için elinden gelenin en iyisini yapmamalı, gelecek yıllarda da bu binanın kullanılacağını öngörmelidir.