HAZIR MISINIZ ?

12 Temmuz 2018

Bir an durup düşünün; günlük hayat akıp giderken ortak yaşam alanlarında (hastane, AVM, bankalar vb.gibi) ne kadar zaman geçiriyoruz? Güvenliğini kendi kontrolümüzde sağladığımız mekanların dışında kalan yerlerde geçirdiğimiz zaman azımsanamayacak kadar fazla. Bu tür ortak alanlarda karşı karşıya kalabileceğimiz tehditler konusunda yeterince bilgi sahibi de değiliz üstelik. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması bile başlı başına bir tehdit unsuru. Bu ve benzeri tehditlere karşı ne kadar hazır ve güvende olduğumuz ise yıllardır tartışma konularının başında geliyor.

Diğer taraftan gerek yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklarla gerekse kurumların daha insan odaklı yaklaşımları benimsemesi ile yüz güldüren gelişmeler de yaşanıyor. Acil durum aydınlatma sistemleri konusunda yaşanan ilerleme de bu gelişmeler arasında yer alıyor. Ancak “Bu ilerleme yeterli mi?” sorusunun cevabı hala “hayır”.

Normal aydınlatmanın kesintiye uğradığı durumlarda insanların binalardan güvenli şekilde tahliye edilmesine olanak tanıyan acil durum aydınlatma sistemleri, sahip olduğu hayati öneme rağmen hala standart dışı uygulanıyor. Yasal düzenlemelere aykırı ürün ve uygulamalar tehlike anında istenildiği gibi çalışmayarak insan hayatını riske atıyor.

Güvenli bir tahliye için her dakika önem taşırken bu yanlış ürün ve uygulamalar, insanların binayı terketmesi için gereken şartları sağlamıyor. Bunun sonucunda ise engellere takılmaya, tökezleme ve düşmeye bağlı olarak yaralanmalar ve hatta can kayıpları yaşanabiliyor. Diğer taraftan acil durumlarda yeterli aydınlatmanın sağlanamaması insanların yaşadığı paniği daha da arttırarak güvenli bir tahliyeyi zora sokabiliyor.

Pek çok kuruluş bu risklerin farkında olarak doğru, etkili ve güvenilir acil durum aydınlatma sistemlerine geçiş yapıyor ancak ortaya konulan senaryolar, acil durum anında ihtiyacın ne kadar karşılanacağına tam olarak cevap veremeyebiliyor. Bu noktada ürün ve hizmet kalitesi öne çıkıyor.

Standartları sağlayan, şartnamelerde tanımlanan özellikleri karşılayan ürünler ve bu ürünlerin yanı sıra alanında uzman bir ekip tarafından sağlanan hizmet, acil durum aydınlatma sistemlerinden beklenen verimi en üst seviyede sağlayabiliyor.

Elekon olarak aydınlatma sektöründe küresel bir güç ve itibara sahip olan Mackwell ile yaptığımız iş birliği, gerek ürün gerekse hizmet anlamında beklenen faydadan daha fazlasını sunuyor. Çünkü biz insan hayatından daha büyük bir değer olduğuna inanmıyoruz. Bu nedenle de ölçeği ne olursa olsun içinde yer aldığımız her projede aynı sorumlulukla hareket ediyoruz.